Ние реализираме технологично
и методологически сложни
и мащабни проекти.

Ние създаваме иновативни технологии
за електронно измерване на медийна
аудитория, предоставяме необходимите
аналитични инструменти и подкрепа.

Виж повече

Ние разработваме аналитичен
софтуер, чието използване
е лесно и ефективно както
за нашите клиенти,
така и за нас.

Посветени сме на разработването и поддръжката
на софтуера Adwind Kite за обработка на данни
от медийни изследвания и рекламен мониторинг.

Отидете на сайта на Adwind Software

За нас

Ние сме изследователска агенция с широко портфолио от продукти и услуги покриващи пазарни и медия изследвания, анализи и обработка на данни. Фокусираме се естествено върху методологични и технологични проекти, като електронно измерване на телевизионната аудитория, прилагайки метода на ТВ метъра и измерване на Интернет аудиторията, или социо-демографията на Интернет потребителите чрез NetMonitor. Разработихме наша собствена технология за медия измерване – SimMetryTM. Също така сме отдадени на изследване на пазара, особено он-лайн изследвания, CAWI, изследвания CATI и анализиране на данни. Предлагаме всеобхватните услуги на надеждна изследователска агенция, базирана на Международна компания Nielsen.

Banner Peoplemetry

Новини и съобщения за пресата

9 от 10 ползващи интернет българи са чували за въвеждането на 5G мрежа, 41% го възприемат отрицателно

9 от 10 ползващи интернет българи са чували за въвеждането на 5G мрежа, 41% го възприемат отрицателно

  • Съобщения за пресата
  • Nielsen Admosphere

Oчакванията на българите във връзка с въвежданe на пета генерация в мобилните комуникации (5G) в Европейския съюз бе фокусът на скорошно изследване, проведено от Нилсен Адмосфер България и Български национален панел. Проучването е базирано на извадка от 500 респондента на възраст 15 и повече години, предтсавители на интернет населението в страната.

Прочети цялата статия