Ние реализираме технологично
и методологически сложни
и мащабни проекти.

Ние създаваме иновативни технологии
за електронно измерване на медийна
аудитория, предоставяме необходимите
аналитични инструменти и подкрепа.

Виж повече

Ние разработваме аналитичен
софтуер, чието използване
е лесно и ефективно както
за нашите клиенти,
така и за нас.

Посветени сме на разработването и поддръжката
на софтуера Adwind Kite за обработка на данни
от медийни изследвания и рекламен мониторинг.

Отидете на сайта на Adwind Software

За нас

Ние сме изследователска агенция с широко портфолио от продукти и услуги покриващи пазарни и медия изследвания, анализи и обработка на данни. Фокусираме се естествено върху методологични и технологични проекти, като електронно измерване на телевизионната аудитория, прилагайки метода на ТВ метъра и измерване на Интернет аудиторията, или социо-демографията на Интернет потребителите чрез NetMonitor. Разработихме наша собствена технология за медия измерване – SimMetryTM. Също така сме отдадени на изследване на пазара, особено он-лайн изследвания, CAWI, изследвания CATI и анализиране на данни. Предлагаме всеобхватните услуги на надеждна изследователска агенция, базирана на Международна компания Nielsen.

Banner Peoplemetry

Новини и съобщения за пресата

Ново проучване: Почти всички българи са клиенти на банкови институции, като цяло сме доволни от тях

Ново проучване: Почти всички българи са клиенти на банкови институции, като цяло сме доволни от тях

  • Съобщения за пресата
  • Nielsen Admosphere

Нови данни от проучване на Нилсен Афмосфер България и Български национален панел сочат, че около 95% от българите, активни в интернет, използват банкови услуги или продукти, било то обикновена дебитна карта, доброволен пенсионен фонд или някакъв вид финансов заем или кредит. На въпроса дали са доволни от настоящата си банка, 4 от 5 клиента отговарят положително. Може би тази степен на удовлетвореност също допринася до факта, че 70% от клиентите не са сменяли банката си през последните 3 години. Един от най-важните инструменти за разрастване на клиентелата на банковите институции е активната реклама, а именно поради това се инвестира много в нея. За конкретни цифри вижте класацията в края на този текст, която се фокусира върху телевизионната реклама в категория „Финансови услуги“.

Прочети цялата статия