Ние реализираме технологично
и методологически сложни
и мащабни проекти.

Ние създаваме иновативни технологии
за електронно измерване на медийна
аудитория, предоставяме необходимите
аналитични инструменти и подкрепа.

Виж повече

Ние разработваме аналитичен
софтуер, чието използване
е лесно и ефективно както
за нашите клиенти,
така и за нас.

Посветени сме на разработването и поддръжката
на софтуера Adwind Kite за обработка на данни
от медийни изследвания и рекламен мониторинг.

Отидете на сайта на Adwind Software

За нас

Ние сме изследователска агенция с широко портфолио от продукти и услуги покриващи пазарни и медия изследвания, анализи и обработка на данни. Фокусираме се естествено върху методологични и технологични проекти, като електронно измерване на телевизионната аудитория, прилагайки метода на ТВ метъра и измерване на Интернет аудиторията, или социо-демографията на Интернет потребителите чрез NetMonitor. Разработихме наша собствена технология за медия измерване – SimMetryTM. Също така сме отдадени на изследване на пазара, особено он-лайн изследвания, CAWI, изследвания CATI и анализиране на данни. Предлагаме всеобхватните услуги на надеждна изследователска агенция, базирана на Международна компания Nielsen.

Banner Peoplemetry

Новини и съобщения за пресата

NIELSEN mini / Интересът към новините в България

NIELSEN mini / Интересът към новините в България

  • Съобщения за пресата
  • Nielsen Admosphere

Онлайн прочуване на Нилсен Адмосфер България и Български Национален Панел, проведено сред интернет потребители от панела, разкрива, че телевизията и в днешно време продължава да бъде водещият източник на новини.

Прочети цялата статия

Nilsen се разделя на две водещи глобални компании: Global Connect и Global Media

Nilsen се разделя на две водещи глобални компании: Global Connect и Global Media

  • Новини

На 7 ноември 2019 г. представители на Nielsen официално обявиха, че двата основни бизнеса на компанията ще бъдат трансформирани в две отделни компании - Global Connect (предоставяща потребителски и пазарни данни и анализи) и Global Media (предлагаща изследвания и измервания в областта на медиите и рекламата).

Прочети цялата статия

Повече от половината пълнолетни, активни в интернет и пиещи бира българи се наслаждават на любимата си напитка в домашна обстановка

Повече от половината пълнолетни, активни в интернет и пиещи бира българи се наслаждават на любимата си напитка в домашна обстановка

  • Съобщения за пресата
  • Nielsen Admosphere

Анкетираните респонденти имат различни навици по отношение консумацията на бира – някои от тях са отговорили, че не консумират тази напитка, други пък ѝ се наслаждават няколко пъти седмично. Какъв вид бира предпочитат, къде най-често я консумират и коя е тяхната любима марка? Отговор на тези въпроси дава онлайн проучването на Nielsen Admosphere Bulgaria. То е проведено сред 510 респонденти от пълнолетното онлайн население на страната (18+), в рамките на „Български Национален Панел“.

Прочети цялата статия