Ние реализираме технологично
и методологически сложни
и мащабни проекти.

Ние създаваме иновативни технологии
за електронно измерване на медийна
аудитория, предоставяме необходимите
аналитични инструменти и подкрепа.

Виж повече

Ние разработваме аналитичен
софтуер, чието използване
е лесно и ефективно както
за нашите клиенти,
така и за нас.

Посветени сме на разработването и поддръжката
на софтуера Adwind Kite за обработка на данни
от медийни изследвания и рекламен мониторинг.

Отидете на сайта на Adwind Software

За нас

Ние сме изследователска агенция с широко портфолио от продукти и услуги покриващи пазарни и медия изследвания, анализи и обработка на данни. Фокусираме се естествено върху методологични и технологични проекти, като електронно измерване на телевизионната аудитория, прилагайки метода на ТВ метъра и измерване на Интернет аудиторията, или социо-демографията на Интернет потребителите чрез NetMonitor. Разработихме наша собствена технология за медия измерване – SimMetryTM. Също така сме отдадени на изследване на пазара, особено он-лайн изследвания, CAWI, изследвания CATI и анализиране на данни. Предлагаме всеобхватните услуги на надеждна изследователска агенция, базирана на Международна компания Nielsen.

Banner Peoplemetry

Новини и съобщения за пресата

Въпреки извънредното положение, повечето спортуващи българи са намерили начин да поддържат активния си начин на живот

Въпреки извънредното положение, повечето спортуващи българи са намерили начин да поддържат активния си начин на живот

  • Съобщения за пресата
  • Nielsen Admosphere

Колко често спортуваме в нормални обстоятелства и до каква степен извънредното положение е оказало влияние върху навиците ни? Как успяваме да поддържаме активен начин на живот по време на пандемичната обстановка? С какви видове дейност се занимаваме и какво най-вече ни мотивира да бъдем активни? Отговори на тези въпроси дават две проучвания на Nielsen Admosphere Bulgaria, проведени преди и по време на извънредното положение в страната в резултат от разпространението на Covid-19. Малко над 500 представители на онлайн населението в страната на възраст 15+ години се включиха в двете изследвания. Всички респонденти са членове на Български национален панел.

Прочети цялата статия