Новини

Nielsen Admosphere Bulgaria Newsletter 3/2017

Nielsen Admosphere Bulgaria Newsletter 3/2017

Почти 50% от анкетираните домакинства притежават смартфон

Резултатите от регулярно провежданото изследване „Establishment survey“, което е неразделна част от проекта за измерване на телевизионната аудитория в страната, показват сравнително стабилни данни за притежателите на различни видове електронни устройства, с изключение на данните за притежание на смартфони – от 2015 г. насам, броят на домакинствата, притежаващи смартфони е нарастнал с 10%. В изследването са взели участие 6 608 домакинства.


Най-голям брой TRP през месец януари е използвала „Maggi подправката“

Подготвихме за Вас сравнителни данни от мониторинга на излъчените телевизионни реклами на хранителни стоки. В „Топ 10“ на рекламните кампании, според броя на използваните TRP (target rating points), за целевата група 18-49 години, на първо място се нарежда „Maggi подправката“ със 737 TRP. На второ и трето място са кампаниите Troya twilight (602 TRP) и Mirage (588 TRP).


Как да анализираме поведението на зрителите, докато гледат телевизия?

Зрителят е непостоянно в поведението си същество, което обича да „мигрира“ от канал на канал. Затова е важно да знаем отговорите на въпросите Къде и Защо. Две от новите функционалности на аналитичния софтуер Adwind Kite могат да помогнат при намирането на тези отговори. В менюто Migration analysis, може да анализирате миграцията между избрани от Вас канали или групи от канали, за произволно избрани интервали от време. Новата фигура Peak в менюто Detailed analysis ще Ви помогне да намерите кога е достигната най-високата гледаемост на дадена телевизионна програма и точно колко висока е била тя. На графиката по-долу ще видите как зрителите са мигрирали от и към телевизионния канал Nova по време на централния новинарски блок.


Радио слушаме най-често в колата

Данните от национално представителното изследване на радио аудиторията в страната показват, че радио слушаме най-често в колата. Това декларират почти половината респонденти от целевата група 15-69 години. На второ място респондентите нареждат слушането на радио в домашна обстановка, а близо една пета от тях посочват, че слушат радио на работното си място.


Запознайте се и с нашите ежемесечни бюлетини с резултатите от измерването на ТВ аудиторията в България

Интересуват ли Ви Share на телевизионните канали, Топ 25 програми за предходния месец, ATS? Ако отговорът е положителен – може да разгледате нашите Информационни бюлетини и да се запознаете с данните за телевизионната аудитория в страната.