Съобщения за пресата

Nielsen Admosphere ще измерва аудиторията в Република Чехия чрез нов мащабен крос-платформен проект, поръчан от чешката Асоциация на Телевизионните Организации

Nielsen Admosphere ще измерва аудиторията в Република Чехия чрез нов мащабен крос-платформен проект, поръчан от чешката Асоциация на Телевизионните Организации

През изминалата седмица, Nielsen Admosphere сключи договор с чешката Асоциация на Телевизионните Организации (ATO) за крос-платформено електронно измерване на аудиторията и потреблението на онлайн съдържание (cross-platform electronic audience and content consumption measurement). Договорът покрива периода 2018 – 2022 г. и освен измерване на аудиторията с помощта на ТВ-метри, предвижда и измерване на потреблението на онлайн видео съдържание. Офертата на Nielsen Admosphere предлага и опция, позволяваща комбиниране на данните за „живата“ и отложената телевизионна гледаемост (time shifted audience) с данни за аудиторията на онлайн видео съдържание.

Прочети цялата статия

Страница: 1/8