Ние реализираме технологично
и методологически сложни
и мащабни проекти.

Ние създаваме иновативни технологии
за електронно измерване на медийна
аудитория, предоставяме необходимите
аналитични инструменти и подкрепа.

Виж повече

Ние разработваме аналитичен
софтуер, чието използване
е лесно и ефективно както
за нашите клиенти,
така и за нас.

Посветени сме на разработването и поддръжката
на софтуера Adwind Kite за обработка на данни
от медийни изследвания и рекламен мониторинг.

Отидете на сайта на Adwind Software

За нас

Ние сме изследователска агенция с широко портфолио от продукти и услуги покриващи пазарни и медия изследвания, анализи и обработка на данни. Фокусираме се естествено върху методологични и технологични проекти, като електронно измерване на телевизионната аудитория, прилагайки метода на ТВ метъра и измерване на Интернет аудиторията, или социо-демографията на Интернет потребителите чрез NetMonitor. Разработихме наша собствена технология за медия измерване – SimMetryTM. Също така сме отдадени на изследване на пазара, особено он-лайн изследвания, CAWI, изследвания CATI и анализиране на данни. Предлагаме всеобхватните услуги на надеждна изследователска агенция, базирана на Международна компания Nielsen.

Banner Peoplemetry

Новини и съобщения за пресата

Значително се е увеличил броят на домакинствата, притежаващи поне един телевизор с плосък екран

Значително се е увеличил броят на домакинствата, притежаващи поне един телевизор с плосък екран

  • Съобщения за пресата

7 от 10 български домакинства притежават поне по един телевизор с плосък екран, като броят им продължава да расте. Нараства и броят на домакинствата, приемащи IPTV сигнал, докато потреблението на кабелен и сателитен телевизионен сигнал остава без съществена промяна. Данните са от проучване (Continual Survey), което Нилсен Адмосфер България извърши в рамките на своя пийпълметричен проект.

Прочети цялата статия