Ние реализираме технологично
и методологически сложни
и мащабни проекти.

Ние създаваме иновативни технологии
за електронно измерване на медийна
аудитория, предоставяме необходимите
аналитични инструменти и подкрепа.

Виж повече

Ние разработваме аналитичен
софтуер, чието използване
е лесно и ефективно както
за нашите клиенти,
така и за нас.

Посветени сме на разработването и поддръжката
на софтуера Adwind Kite за обработка на данни
от медийни изследвания и рекламен мониторинг.

Отидете на сайта на Adwind Software

За нас

Ние сме изследователска агенция с широко портфолио от продукти и услуги покриващи пазарни и медия изследвания, анализи и обработка на данни. Фокусираме се естествено върху методологични и технологични проекти, като електронно измерване на телевизионната аудитория, прилагайки метода на ТВ метъра и измерване на Интернет аудиторията, или социо-демографията на Интернет потребителите чрез NetMonitor. Разработихме наша собствена технология за медия измерване – SimMetryTM. Също така сме отдадени на изследване на пазара, особено он-лайн изследвания, CAWI, изследвания CATI и анализиране на данни. Предлагаме всеобхватните услуги на надеждна изследователска агенция, базирана на Международна компания Nielsen.

Banner Peoplemetry

Новини и съобщения за пресата

Nielsen Admosphere ще измерва аудиторията в Република Чехия чрез нов мащабен крос-платформен проект, поръчан от чешката Асоциация на Телевизионните Организации

Nielsen Admosphere ще измерва аудиторията в Република Чехия чрез нов мащабен крос-платформен проект, поръчан от чешката Асоциация на Телевизионните Организации

  • Съобщения за пресата
  • Nielsen Admosphere

През изминалата седмица, Nielsen Admosphere сключи договор с чешката Асоциация на Телевизионните Организации (ATO) за крос-платформено електронно измерване на аудиторията и потреблението на онлайн съдържание (cross-platform electronic audience and content consumption measurement). Договорът покрива периода 2018 – 2022 г. и освен измерване на аудиторията с помощта на ТВ-метри, предвижда и измерване на потреблението на онлайн видео съдържание. Офертата на Nielsen Admosphere предлага и опция, позволяваща комбиниране на данните за „живата“ и отложената телевизионна гледаемост (time shifted audience) с данни за аудиторията на онлайн видео съдържание.

Прочети цялата статия